سرور مجازی

سرور های مجازی قدرتمند

- پشتیبانی به صورت حرفه ای از طریق تیکت، ایمیل و شماره تماس در خدمت پاسخگویی و رفع عیب مشکلات شماست.

- کانفیگ، پیکره بندی و نصب سیستم عامل مورد نیاز شما به صورت رایگان می باشد.

- بازگشت هزینه در صورت مشکلات سخت افزاری و عدم رضایت تا 7 روز امکان پذیر است.

- کلیه سرور های مجازی در هر موقعیت جغرافیایی با تضمین آپتایم 99.9 درصد ارائه می گردند.

نام پلن

VPS 1

VPS 2

VPS 3

VPS 4

VPS 5

سی پی یو 1Core (600MHz) 1Core (1200MHz) 2Core (1800MHz) 3Core (2400MHz) 4Core (3000MHz)
رم 512MB (DDR3) 1024MB (DDR3) 2048MB (DDR3) 3072MB (DDR3) 4096MB (DDR3)
هارد دیسک 15GB (SSD) 20GB (SSD) 25GB (SSD) 30GB (SSD) 35GB (SSD)
پورت 1Gbit 1Gbit 1Gbit 1Gbit 1Gbit
آپتایم 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%
سیستم عامل Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik
ترافیک ماهیانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی
مدت تحویل تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت
مجازی ساز VMware VMware VMware VMware VMware
دیتاسنتر ColoCrossing ColoCrossing ColoCrossing ColoCrossing ColoCrossing
هزینه ماهیانه (تومان) 00,000 150,000 165,000 180,000 195,000
سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش
نام پلن

VPS 1

VPS 2

VPS 3

VPS 4

VPS 5

سی پی یو 1Core (600MHz) 1Core (1200MHz) 2Core (1800MHz) 3Core (2400MHz) 4Core (3000MHz)
رم 512MB (DDR3) 1024MB (DDR3) 2048MB (DDR3) 3072MB (DDR3) 4096MB (DDR3)
هارد دیسک 15GB (SSD) 20GB (SSD) 25GB (SSD) 30GB (SSD) 35GB (SSD)
پورت 1Gbit 1Gbit 1Gbit 1Gbit 1Gbit
آپتایم 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%
سیستم عامل Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik
ترافیک ماهیانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی
مدت تحویل تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت
مجازی ساز VMware VMware VMware VMware VMware
دیتاسنتر HetZner HetZner HetZner HetZner HetZner
هزینه ماهیانه (تومان)
سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش
نام پلن

VPS 1

VPS 2

VPS 3

VPS 4

VPS 5

سی پی یو 1Core (600MHz) 1Core (1200MHz) 2Core (1800MHz) 3Core (2400MHz) 4Core (3000MHz)
رم 512MB (DDR3) 1024MB (DDR3) 2048MB (DDR3) 3072MB (DDR3) 4096MB (DDR3)
هارد دیسک 15GB (SSD) 20GB (SSD) 25GB (SSD) 30GB (SSD) 35GB (SSD)
پورت 1Gbit 1Gbit 1Gbit 1Gbit 1Gbit
آپتایم 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%
سیستم عامل Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik
ترافیک ماهیانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی
مدت تحویل تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت
مجازی ساز VMware VMware VMware VMware VMware
دیتاسنتر RapidSwitch RapidSwitch RapidSwitch RapidSwitch RapidSwitch
هزینه ماهیانه (تومان) 00,000 150,000 165,000 180,000 195,000
سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش
نام پلن

VPS 1

VPS 2

VPS 3

VPS 4

VPS 5

سی پی یو 1Core (600MHz) 1Core (1200MHz) 2Core (1800MHz) 3Core (2400MHz) 4Core (3000MHz)
رم 512MB (DDR4) 1024MB (DDR4) 2048MB (DDR4) 3072MB (DDR4) 4096MB (DDR4)
هارد دیسک 15GB (NVMe) 20GB (NVMe) 25GB (NVMe) 30GB (NVMe) 35GB (NVMe)
پورت 1Gbit 1Gbit 1Gbit 1Gbit 1Gbit
آپتایم 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%
سیستم عامل Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik
ترافیک ماهیانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی
مدت تحویل تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت
مجازی ساز VMware VMware VMware VMware VMware
دیتاسنتر OVH OVH OVH OVH OVH
هزینه ماهیانه (تومان) 00,000 150,000 165,000 180,000 195,000
سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش
نام پلن

VPS 1

VPS 2

VPS 3

VPS 4

VPS 5

سی پی یو 1Core (600MHz) 1Core (1200MHz) 2Core (1800MHz) 3Core (2400MHz) 4Core (3000MHz)
رم 512MB (DDR4) 1024MB (DDR4) 2048MB (DDR4) 3072MB (DDR4) 4096MB (DDR4)
هارد دیسک 15GB (NVME) 20GB (NVME) 25GB (NVME) 30GB (NVME) 35GB (NVME)
پورت 1Gbit 1Gbit 1Gbit 1Gbit 1Gbit
آپتایم 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%
سیستم عامل Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik
ترافیک ماهیانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی
مدت تحویل تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت
مجازی ساز VMware VMware VMware VMware VMware
دیتاسنتر OVH OVH OVH OVH OVH
هزینه ماهیانه (تومان) 00,000 150,000 165,000 180,000 195,000
سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش
نام پلن

VPS 1

VPS 2

VPS 3

VPS 4

VPS 5

سی پی یو 1Core (600MHz) 1Core (1200MHz) 2Core (1800MHz) 3Core (2400MHz) 4Core (3000MHz)
رم 512MB (DDR3) 1024MB (DDR3) 2048MB (DDR3) 3072MB (DDR3) 4096MB (DDR3)
هارد دیسک 15GB (SSD) 20GB (SSD) 25GB (SSD) 30GB (SSD) 35GB (SSD)
پورت 1Gbit 1Gbit 1Gbit 1Gbit 1Gbit
آپتایم 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%
سیستم عامل Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik Linux , MikroTik
ترافیک ماهیانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی
مدت تحویل تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت تا 12 ساعت
مجازی ساز VMware VMware VMware VMware VMware
دیتاسنتر WorldStream WorldStream WorldStream WorldStream WorldStream
هزینه ماهیانه (تومان) 00,000 175,000 190,000 205,000 220,000
سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش