اگر در مرکز آموزش نمی توانید راه حلی برای مشکلات خود بیابید ، می توانید با انتخاب بخش مناسب در زیر یک تیکت ارسال کنید.


 واحد فروش

سوالات مربوط به خرید سرویس را از این قسمت مطرح کنید

 واحد پشتیبانی

مشکلات مربوط به سرویس خود را از این قسمت مطرح کنید

 واحد مالی

مشکلات مربوط به مالی را از این قسمت مطرح کنید

 ارتباط با مدیر

برای ارتباط مستقیم با مدیریت از این قسمت اقدام نمایید