دریافت بکاپ و بازگردانی در اکانتینگ IBSng

دریافت بکاپ :

1- در ابتدا برنامه پوتی (PuTTY) را باز کرده و وارد سرور شوید.

2- با دستور زیر سرویس را متوقف نمایید :
service IBSng stop

3- با دستورات زیر ، فایل های بکاپ قبلی را حذف نمایید :
rm -rf /var/lib/pgsql/IBSng.bak
rm -rf /var/www/html/IBSng.bak

4- سپس دستورات زیر را وارد نمایید :
su - postgres
pg_dump IBSng > IBSng.bak
exit
mv /var/lib/pgsql/IBSng.bak /var/www/html

5- سپس در لینک زیر آیپی سرور خود را جایگذاری کرده و فایل بکاپ را دانلود نمایید :
http://your-ip-address/IBSng.bak

6- در آخر با دستور زیر سرویس را استارت کنید :
service IBSng start

ریستور بکاپ :

1- در ابتدا برنامه پوتی (PuTTY) را باز کرده و وارد سرور شوید.

2- سپس فایل بکاپ را با برنامه ای مانند (WinSCP) در مسیر /root آپلود نمایید.

3- با دستور زیر سرویس را متوقف نمایید :
service IBSng stop

4- سپس دستورات زیر را وارد نمایید :
mv IBSng.bak /var/lib/pgsql/IBSng.bak
su - postgres
dropdb IBSng
createdb IBSng
createlang plpgsql IBSng
psql IBSng < IBSng.bak
exit

5- در آخر با دستور زیر سرور را ریست نمایید :
shutdown -r now

  • IBSng, backup, restore, بکاپ, ریستور, اکانتینگ, آموزش, پشتیبان, بازگردانی
  • 4 کاربران این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟